marți, 21 februarie 2012

Intampinare adresata instantei de un membru SCMD, filiala 1 Bacau, la ultimul termen de judecata care a starnit un real interes completului de judecata. Urmarile le vom vedea. Dublu click pe pagina


MODIFICARI DOSARE

1. Dosarul pentru contestare grad in instanta va avea copii la documente in 3 exemplare.
2. Pentru ordonanta presedintiala se vor preda documentele in doua exemplare. Cei care au depus dosarul sunt rugati sa mai depuna inca un set de documente.

duminică, 12 februarie 2012

SOLUŢII DOSARE, CURTEA DE APEL,

COMPLETARE SOLUŢII DOSARE, CURTEA DE APEL,
la 11.02.2012

1.     Dosar 644/110/2011, ŞOAREC GHEORGHE ş.a., Soluţie la 30.01.2012 : pentru lipsă de procedură, termen la 12.03.2012;

2.     Dosar 2240/110/2011, NICA ALEXANDRU, Soluţie la 30.01.2012 : Faţă de cererea de probatorii s-a dat termen la 12.03.2012, ora 9,oo, C.6;

3.     Dosar 648/110/2011, HARJA VASILE ş.a., Soluţie la 01.02.2012 :amână cauza la 21.03.2012, ora 8,00, C8;

4.     Dosar 652/110/2011, CIUPERCĂ COSTEL ş.a., Soluţie la 01.02.2012 : amână cauza la 21.03.2012, ora 8,00, C8;

5.     Dosar 2281/110/2011, DRAGOMIR ROMEO, Soluţie la 01.02.2012 : amână cauza la 21.03.2012, ora 8,00, C8;

6.     Dosar 2350/110/2011, DASCĂLU CONSTANTIN ş.a., Soluţie la 01.02.2012 : amână cauza la 21.03.2012, ora 8,00, C8;

7.     Dosar 2101/110/2011, TUDORACHE DOREL, Soluţie la 06.02.2012 : amână cauza la 05.03.2012, C5, ora 8,00;

8.     Dosar 2250/110/2011, LERU ANGELIN, Soluţie la 06.02.2012 : Termen la 27.02.2012 pentru a se comunica întâmpinarea,l C6, ora 8,00;

9.     Dosar 2274/110/2011, LOZINCĂ VLADIMIR, Soluţie la 06.02.2012 : amână cauza la 05.03.2012, C5, ora 8,00;

10.            Dosar 2276/110/2011, LUNGU ION, Soluţie la 08.02.2012 : Admite recursul. Casează în tot sentinţa recurată. Respinge excepţia prematurităţii. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Irevocabilă.;

11. Dosar 2277/110/2011, RUSU CONSTANTIN, Soluţie la 08.02.2012 : Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă;

12.            Dosar 2208/110/2011, COTUMBEANU VASILE CORNELIU, Soluţie la 08.02.2012 : Admite recursul. Casează sentinţa recurată numai în ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect anularea deciziei de recalculare158717/25.12.2010 şi trimite cauza spre rejudecare în aceste limite. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Irevocabilă.;

13. Dosar 2238/110/2011, VASILE ION, Soluţie la 08.02.2012 : Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă.;

14. Dosar 1794/110/2011, CIUBOTARU DOINIŢA ş.a., Soluţie la 08.02.2012 : amână cauza la 04.04.2012, C15, ora 8,00;

luni, 6 februarie 2012

CONTESTARE GRAD MILITAR

 Cei care doresc sa conteste gradul militar, trebuie sa-si pregateasca dosarul care sa contina urmatoarele:

A.     DOSAR DE CARTON CU ŞINĂ PE CARE SE VA SCRIE:

Gradul, Numele şi Prenumele
Adresa complete, inclusiv codul postal,
Nr.  telefon

Legea dupa care ai iesit la pensie (164, 179, sau cea de la SRI, dupa caz)
Casa sectorială de pensii de care apartii (MApN, MAI, SRI) cu adresa acesteia

Conţinutul dosarului:

-  Foaie albă
-  Opis cu urmatorul cap de tabel:
            - Nr. crt.,Denumirea documentului,  Pagina, Observaţii
-  Adeverinta de membru SCMD,
-  Copie (1 set) după:
- CI/BI,
- Decizia de revizuire,
- Plic primire decizie revizuire fata/verso,
- Contestatia la decizia de revizuire,
- Confirmare primire contestatie,
- Diploma de terminare a scolii militare/ Academiei, dupa caz.
Pe fiecare document se scrie CONFORM CU ORIGINALUL ŞI SE SEMNRAZĂ.
ATENŢIE ! 
Documentele se depun într-un singur exemplar.

duminică, 5 februarie 2012

DOCUMENTE PENTRU DOSARE


In sedinta BO de pe 02.02.2012 s-a convenit reprezentarea in instanta pe deciziile de revizuire (DOSAR NOU) de catre avocat FELICIA CRETU. Nu sunt excluse si alte variante de reprezentare a unor grupuri, daca acestea doresc.
La sedinta de pe data de 09.02.2012 d-na Cretu va fi prezenta la sedinta noastra.
Pana atunci, cei care doresc, trebuie sa-si pregateasca dosarul care sa contina urmatoarele:

A.     DOSAR DE CARTON CU ŞINĂ PE CARE SE VA SCRIE:

Gradul, Numele şi Prenumele
Adresa completa, inclusiv codul postal,
Nr.  telefon

Legea dupa care ai iesit la pensie (164, 179, sau cea de la SRI, dupa caz)
Casa sectorială de pensii de care apartii (MApN, MAI, SRI) cu adresa acesteia

Pentru cei de la MApN adresa este Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061352, Of. Poştal 66, Bucureşti

CONŢINUTUL DOSARULUI :
 -  Foaie albă
 -  3 (trei) seturi de documente, in acelasi dosar, fiecare set contine urmatoarele xerocopii:
-  Opis cu urmatorul cap de tabel:
            - Nr. crt.,Denumirea documentului,  Pagina, Observaţii
-  Copie după:
-  C.I. (BULETIN DE IDENTITATE)
-  Decizia de revizuire (ultima) + Anexe
-  Plicul sosit cu decizia de revizuire - faţă, verso,
-  Contestaţia la decizia de revizuire depusa,
-  Factura de la poştă prin care s-a depus plicul cu contestaţia,
-  Confirmarea de primire a contestatiei + plic – faţă, verso,
-  Talon pensie decembrie 2011 + talon pensie ian.2012 (pe aceeaşi foaie),
-  Decizia de recalculare (cea primita in decembrie 2010, sau ian. 2011),
-  Contestatia la decizia de recalculare,
-  Raspunsul la contestatia deciziei de recalculare (sau noua decizie, dupa caz),
-  Decizia veche dupa L 164, sau L 179,
-  Talon pensie din noiembrie sau decembrie 2010.
Pe fiecare document se scrie CONFORM CU ORIGINALUL ŞI SE SEMNRAZĂ.
ATENŢIE!
În dosar se pun 3(trei) exemplare - unul peste altul - în ordinea de mai sus

B.     DOSAR PENTRU ORDONANŢA PREŞEDINŢIALĂ

 Dosar de carton cu şină pe care se va scrie:

Gradul, Numele şi Prenumele
Adresa completa, inclusiv codul postal
Nr.  telefon

Legea dupa care ai iesit la pensie (164, 179, sau cea de la SRI, dupa caz)
Casa sectorială de pensii de care apartii (MApN, MAI, SRI) cu adresa acesteia

Pentru cei de la MApN adresa este Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061352, Of. Poştal 66, Bucureşti

 Conţinutul dosarului:
-  Foaie albă
-  Opis cu urmatorul cap de tabel:
            - Nr. crt.,Denumirea documentului,  Pagina, Observaţii
-  Copie (1 set) după:
- Decizia de recalculare 2010,
- Talon pensie decembrie 2010 + cupon ian.2011 (pe aceeasi fila),
- Decizia de revizuire + anexe,
- Talon pensie dec.2011 + cupon ian.2012 (pe aceeasi fila),
- Documente care să ateste că în urma revizuirii v-a fost afectat nivelul de trai:
                                       - Contracte cu bănci, rate, acte de la medic pt. diferite boli, decizii medicale, persoane in intretinere care nu au venituri, etc.
Pe fiecare document se scrie CONFORM CU ORIGINALUL ŞI SE SEMNRAZĂ.
ATENŢIE ! 
Documentele se depun într-un singur exemplar.