joi, 28 octombrie 2010

C O M U N I C A T al Filialei 1 Bacau a SCMD privind activitatile desfasurate in data de 25 octombrie 2010, precum si cele din perioada imediat urmatoare

 
         Activitatile organizatorice ale filialei au cuprins toate obiectivele stabilite de catre conducerea centrala a sindicatului si punctul de vedere al camarazilor nostri exprimat la ultima sedinta.
       Membrii filialei noastre au participat la actiunile sindicale din Capitala la  Palatul Cotroceni, la pichetarea prefecturii cu inmanarea PETITIEI-MANIFEST,  precum si la depunerile de coroane la monumentul Eroilor romani din Cimitirul Central din municipiul Bacau.  Deasemenea, conducera filialei a participat timp de 2 ore la o emisiune locala TV in direct.
       Pe aceasta cale aducem multumirile noastre camarazilor care au participat la actiunile din Bucuresti, si la cele de pichetare si depunere de coroane de flori.
       Mentionam ca reactia opiniei publice bacaoane la emisiunea TV in direct a fost favorabila in totalitate.
        Deasemenea, subliniem faptul  ca suntem alaturi de camarazii  nostri ce sunt acum in spitale sau au necazuri mari familiale, dar care au tinut sa se exprime  ca sunt alaturi de noi in tot ceea ce facem.

        Pentru perioada imediat urmatoare, avand in vedere ca pe
26 noiembrie filiala aniverseaza un an de la infiintare si in scopul cresterii eficientei actiunilor filialei se impun urmatoarele masuri:
      - depunerea mandatului provizoriu de conducere de catre presedintele filialei;
      - o analiza pertinenta a activitatilor desfasurate de catre toti membrii filialei;
      - prezentarea proiectului de management al candidatilor la conducerea filialei  pentru perioada urmatoare;
      - alegerea noului presedinte al filialei conform proiectului de management aprobat.
Pentru aceasta solicitam ca la viitoarea sedinta din luna noiembrie un delegat al conducerii centrale sa participle la sedinta filialei de analiza si alegeri.
          
APRECIEM ca in actuala  etapa este necesar ca activitatea juridica si mediatica sa ramana  pe primul plan atat la nivel central cat si la nivel local, reprezentarea noastra sa se faca de mai multe voci, in toate mediile.

 Se impune o imbunatatire imediata a comunicarii organizationale pe verticala a sindicatului nostru.


Informam conducerea centrala ca presedintele filialei si-a anuntat demisia in cadrul sedintei din data de 15.10.2010, depunerea mandatului urmand a se produce efectiv la prima sedinta a filialei din luna noiembrie a.c. 

    


    BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BACAU A SCMD
miercuri, 29 septembrie 2010

Ajutor financiar pentru sinistratii din comuna Saucesti

Ajutor financiar pentru sinistratii din comuna Saucesti

- 24 Septembrie 2010 -
·  382 citiri

|

Membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) Filiala 1 Bacau au venit in sprijinul sinistratilor din comuna Saucesti, afectati de inundatiile din vara anului 2010. O delegatie formata din col. Gelu Pricopi, presedintele SCMD, Ion Ibanescu, vicepresedinte SCMD si maistrul militar Constatin Gheorghe s-a deplasat marti in comuna Saucesti, sat Schineni, la sase familii aflate in nevoie, carora le-a oferit sume de bani. “Am ales familii care au intre trei si cinci copii, ale caror locuinte au fost grav afectate de inundatiile inregistrate in vara acestui an. Speram ca banii strinsi din donatiile militarilor sa le fie de folos, fie la reconstaructia caselor, fie la mobilarea lor cu strictul necesar. Ne-am indreptat catre familiile nevoiase la recomandarea consilierului local Constantin Pichiu, iar din multitudinea familiilor enumerate am ales doar sase”, a declarat Ion Ibanescu, vicepresedinte SCMD Bacau. Initiativa colectarii unor sume de bani le-a apartinut membrilor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Filiala 1 Bacau, donatiile pentru sinistrati constind doar in sume de bani.

joi, 16 septembrie 2010

Scrisoare apel catre deputatii din Parlamentul Romaniei

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, str. Bogota, nr.6, Sector 1, cod postal 013642,
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,     Fax :  0318177371

07.09.2010
                                                                                                      

SCRISOARE-APEL
 CATRE DEPUTATII DIN PARLAMENTUL ROMANIEI


DOAMNELOR SI DOMNILOR  SI DEPUTATI,

         Zilele acestea se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor  Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.
Considerăm că acest  proiect reprezintă o încercare a actualului Guvern de a arunca urmările crizei economice în sarcina celor mulţi, inclusiv prin afectarea veniturilor pensionarilor şi distanţarea punctului de pensie de valoarea salariului mediu brut pe economie.
De fapt, punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 119 privind unele masuri in domeniul pensiilor a creat o profunda nemultumire in randul cadrelor militare active si in rezerva, care vad in aceasta lege o masura discriminatorie si nedreapta, care le afecteaza existenta si statutul social.
Sindicatul cadrelor militare disponibilizate – organizaţie sindicală care cuprinde cadrele militare în rezervă din toate structurilor sistemului de securitate, ordine publică şi apărare naţională –vă invită la o analiză profundă şi realistă a situaţiei dezonorante şi nedrepte în care se încearcă să fie adus personalul armatei, activ şi în rezervă (pensionarii militari), rugându-vă ca prin atitudinea, comportamentul politic şi votul exprimat, să împiedicaţi includerea în conţinutul acestei legi a prevederilor incorecte şi nedrepte, cu privire la pensia militarilor.
Din  respect pentru timpul dumneavoastră nu  vă vom supune analizei elemente emoţionale  în legătură cu statutul social al militarilor (in special  responsabilităţile, riscurile si servituţile profesiei de militar: asumarea prin jurământ a sacrificiului  suprem; limitarea drastica a exerciţiului unor drepturi si libertăţi fundamentale;  inexistenta contractului de munca / cărţii de muncă;  programul de  munca nenormat; interdicţia accesului la surse suplimentare de venit; mutările la ordin dintr-o garnizoana în alta, cu implicaţii majore asupra situaţiei familiale etc.).
În procesul de aderare la structurile euro-atlantice, armata a fost prima instituţie a statului român care a parcurs o reformă reală, reducându-şi drastic efectivele de la 320.000 de oameni în anul 1989, la 75.000 în 2007. În acest context, peste 40.000 cadre militare au fost nevoite să părăsească sistemul şi să-şi încheie cariera militară înainte de termen, în plină ascensiune profesională, în condiţiile în care statul român, prin legislatia adoptata, le asigura recunoaşterea şi răsplata muncii depuse, precum şi continuarea activităţii în alte sectoare, inclusiv cumulul salariului cu pensia.
        
Ca urmare a eforturilor cadrelor armatei, multe dintre ele în rezervă acum, Armata României este astăzi integral profesionalizată, îşi îndeplineşte cu cinste şi sacrificii misiunile în teatrele de acţiuni internaţionale, bucurându-se de încrederea şi preţuirea românilor.
DOAMNELOR SI DOMNILOR PARLAMENTARI,
In decursul procesului complex si dureros de transformare, Armata a desfăşurat o amplă activitate de documentare asupra legislaţiei care sta la baza organizării si funcţionarii structurilor militare, a celor referitoare la statutul cadrelor militare active şi în rezervă din tarile cu democraţii avansate, iar principiile acesteia au fost utilizate la realizarea cadrului legislativ românesc  in vigoare pana in anul 2010, constituind un important atu în procesul de aderare la NATO si UE.
Tocmai de aceea, prin acest apel vă solicitam:
1. Să susţineţi eliminarea din conţinutul Legii privind sistemul unitar de pensii a prevederilor referitoare la militari, precum şi menţinerea actualei Legi nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (cu completările si modificările ulterioare) şi respectiv ale legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor care se încadrează în pilonul al doilea privind schemele ocupaţionale (profesionale) guvernate de Directiva Europeana nr. 86/378/EEC, modificata prin Directiva nr. 97/96/EEC.
Ar fi o eroare impardonabilă să nu se ţină cont de acest argument, în favoarea altora de circumstanţă,   mai ales că principiile care stau la baza pensiilor militare de stat din legea aflată în vigoare sunt deja aliniate la legislaţia europeană.   
Acest adevăr este confirmat  prin Decizia nr. 20/02.02.2000, a Curţii Constituţionale care a dispus cu privire la necesitatea menţinerii sistemului pensiilor militare de stat: “… reglementările referitoare la pensia de serviciu pentru militari, cu diferenţele pe care această pensie le prezintă faţă de pensia comună de asigurări sociale, nu constituie o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, principiu prevăzut de art. 16 alin.(1) din Constituţie, ci reprezintă o recunoaştere a interdicţiilor severe şi a riscurilor sporite la care această categorie profesională este supusă”. Curtea Constituţionala reţine, aşadar, că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare nu reprezintă un privilegiu, ci ea este justificata in mod obiectiv, constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii.
Mai mult, vă reamintim, stimaţi parlamentari, că sistemul pensiilor militare în România are izvoare istorice încă din 1829-1830, fiind perfecţionat şi consacrat definitiv in timpul lui A.I. Cuza prin înfiinţarea Casei de Pensii a Armatei si respectat cu sfinţenie pe timpul domniilor lui Carol I, Ferdinand, Carol  al II-lea , al regimului comunist şi până astăzi. Anularea acestui sistem ar fi o mare nedreptate făcută cadrelor militare, ar afecta grav standardul de viaţă al militarilor şi ar reprezenta o abatere de la sistemul pensiilor militare  din statele membre ale NATO şi UE.
În majoritatea statelor membre NATO şi UE salarizarea şi pensionarea personalului Forţelor Armate sunt reglementate prin legi şi norme specifice şi distincte. În unele state în care există grile comune pentru personalul bugetar, ministerele apărării sunt abilitate să completeze aceste legi cu acte normative proprii, ordine şi alte reglementări interne (anexă).
2.      Reglementările propuse pentru recalcularea pensiilor militare şi ale poliţiştilor încalcă nu numai principiul “neretroactivităţii” prevăzut de Art. 15, alin. (2) din Constituţia României, ci introduce premisa falsa ca pensiile ocupaţionale actuale pot fi recalculate ca si cum ar fi fost obţinute in baza principiului contributivitatii prevăzut in proiectul legii supus dezbaterii la art. 2, lit. c) .
 Dacă prin lege militarul ieşit la pensie nu a contribuit la sistemul de asigurări sociale, cum putem inventa o contribuţie virtuală, atât timp cât, in înţelesul art.3, alin. (1) din Proiectul Legii militarul nu a avut calitatea de “asigurat” in sistemul public de pensii şi nici de “contribuabil”?  Faptul ca militarii nu au avut niciodată până acum “Carte de munca” ar trebui să constituie un argument la fel de convingător, in acest sens.
In plus, referitor la metodologia recalculării va supunem atenţiei faptul ca prin Decizia nr. 120/2007 Curtea Constituţionala a dispus ca: “In toate cazurile  in care din recalculare, rezulta un cuantum mai mare al pensiei se va plăţi acesta, iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
Totodată, vă rugăm să reanalizaţi  prevederile  cap. IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea  unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană şi să luaţi în dezbatere propunerile legislative înregistrate la Senat în noiembrie 2009 pentru îndreptarea greşelii legislative privind interzicerea cumulului pensie-salariu, făcută prin angajarea răspunderii Guvernului care afectează în mod deosebit cadrele militare ajunse în postura de pensionar, fără voia lor.
         3.  Apreciem că reglementările respective sunt nu numai neavenite, dar si antiumane, antieuropene si anticonstituţionale afectând in mod direct cadrele militare ajunse in postura de “pensionari”  datorita procesului de restructurare a Armatei, si duc la desfiintarea profesiei militare si a statutului de rezervisti pe care il au pensionarii militari, care in virtutea legii au obligatia ca, in situatii de criza sau razboi, sa-si reia activitatea ca luptatori in randul fortelor armate.
Acţiunile dumneavoastră ar stopa numeroasele procese declanşate deja la toate instanţele din ţară care au dat decizii favorabile petitionarilor,  precum şi protestele adresate inclusiv organismelor internaţionale.
Luând act de situaţia actuală, nu putem sa nu ne întrebăm: militarii au greşit atunci când au contribuit la aderarea României la NATO si UE sau greşesc acum, acceptând măsurile propuse impotriva lor? Cine doreşte decredibilizarea, demobilizarea si demotivarea cadrelor Armatei României si chiar desfiintarea statutului de militar in Romania?

DOAMNELOR SI DOMNILOR DEPUTATI,
Va rugam sa va ganditi la faptul ca votul dumneavoastra reprezinta o decizie istorica cu implicatii majore si profunde pentru securitatea nationala a Romaniei.
In ceea ce ne priveşte, rămânem ferm ataşaţi valorilor naţionale şi  occidentale si  ne rezervăm dreptul de a utiliza gradual toate formele legale ale activităţii sindicale, în plan intern şi internaţional, pentru ca Armata României, activă şi în rezervă, să asigure prezervarea irevocabilă a acestor valori.

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director

Bucuresti,
07.09.2010

ANEXĂ
PRINCIPIILE SI METODOLOGIA
care stau la baza calculului pensiilor militare in tarile membre NATO si UE şi în alte ţări cu sisteme politice democratice avansate
-         trăsături esenţiale comune cu cele ale Legii nr. 164/ 2001

1.                             Sistemul de calcul al pensiilor militare prezintă particularităţi distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile si este reglementat prin lege ocupaţionala separata (Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia, Cehia, Polonia) sau printr-un capitol distinct, cuprins într-o singură lege, împreună cu cel al pensiilor bugetarilor, dar cu prevederi aparte pentru militari (Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria). IN NICIUNA DIN ACESTE TARI NU AU FOST LUATE MASURI DE REDUCERE A PENSIILOR MILITARE PENTRU IESIREA DIN CRIZA ACTUALA.
2.                             Baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din ultima luna de activitate (Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel) sau de media soldelor pe ultimele trei sau şase luni (Franţa, Egipt), de vechimea integrala în armată (în majoritatea tarilor – 30 ani, Japonia – 20 ani, Israel – 25), si de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins între 70-80%. (Ungaria 65, Olanda 70, Marea Britanie 72,5, Germania 75, SUA 77, Norvegia 76, Italia 80, Franţa 80. In România acest procent este de 60% din solda de baza, fără sporuri (pensia militara medie este de 1.400 lei, adică 340 euro, in comparaţie cu 2000 - 3000 euro cat este cuantumul acesteia in  tarile la care ne raportam).
3.                             In toate ţările, la pensia de bază calculată se adaugă sporuri determinate de anii prestaţi peste vechimea de pensionare (acolo unde au fost acceptate astfel de cazuri) si de condiţiile de desfăşurare a serviciului: categorii de forţe armate si genuri de arme, specialităţi, garnizoane izolate, misiuni în teatre de operaţii. Indiferent de numărul anilor rezultaţi prin adăugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, baza de calcul a pensiei ia în consideraţie nu mai mult de 40 sau 45 de ani, pentru a nu depăşi valoarea salariului luat în calcul. În armata portugheză, valoarea reală a pensiei poate fi mai mare decât salariul dinaintea pensionarii, deoarece nu se mai aplică impozite. In România se iau in calcul maxim 40 de ani de serviciu;
4.                             La data ieşirii la pensie, militarii profesionişti primesc ca sprijin o suma substanţiala fixa de bani (Israel – 100.000 $ SUA) sau echivalentul unui anumit număr de solde lunare, până la 36 (Franţa, Marea Britanie, Turcia, Egipt). În Austria, la cerere,  primesc anticipat si o sumă egală cu 70 de pensii lunare, cu condiţia să fie girat de rude apropiate care să poată prelua rambursarea în caz de deces. Raţiunea tuturor acestor ajutoare este, în principal, de a facilita integrarea în societatea civilă, o eventuală reîntoarcere la locurile natale sau cumpărarea unei locuinţe pentru a o elibera în timp rezonabil pe aceea de serviciu;
5.                             In toate tarile, pensiile militare se actualizează imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum si periodic, în raport cu valoarea inflaţiei;
6.                             In marea majoritate a acestor tari, pensia militara se poate cumula cu un salariu în domeniul bugetar (în SUA – integral, în Portugalia – salariul se diminuează cu o treime etc.).

miercuri, 4 august 2010

CAMARADE!


Am ales aceasta cale pentru a te informa de existenta si in judetul nostru a Filialei 1 Bacau a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate in Rezerva si Retragere. Ce isi propune acest sindicat? Va prezentam in continuare cateva din scopurile acestuia , rezultate din Statutul sau:
- Realizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor sai, pentru punerea in valoare si apararea drepturilor , libertatilor, intereselor legale si legitime ale tuturor categoriilor de militari, din intreg Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala.
- Asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, in rezerva si retragere, urmasii acestora, care sunt membrii ai sindicatului.
-Dreptul la pensie militara de stat, respectiv dreptul la pensie militara ocupationala decenta, in raport cu munca depusa, greutatile, privatiunile, riscurile, sacrificiile personale si familiale suportate in cariera militara.
         Dezamagirea noastra, atat a militarilor activi, cat si a celor in rezerva si retragere, este lipsa de interes manifestata de lumea politica, in majoritatea ei fata de ARMATA, fata de acest stalp al INDEPENDENTEI si SUVERANITATII Romaniei, un adevarat simbol al natiunii!
         Cineva trebuie sa apere si interesele noastre!  Iata de ce ne-am asociat in acest sindicat. Cu adevarat NUMAI IMPREUNA VOM REUSI!
         Folosim aceasta cale sa te chemam si pe tine! Nu fi indifferent! Nu astepta sa-ti apere drepturile fortele divine! Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista! Vino impreuna cu noi nu alaturea de noi!
         Inscrierea este simpla: iti trebuie o copie Xerox dupa prima fila din Livretul militar sau dupa un cupon de pensie; 2 fotografii tip bulletin, sa completezi o cerere si sa achiti o suma anuala de 120( una suta doua zeci) lei.
Cotizatia poate sa fie platita si pe 6 luni, respectiv 60 lei. Pentru inscriere va puteti prezenta la Cercul Militar Bacau str. Oituz nr. 16 in fiecare zi de vineri intre orele 10.00-12.00.
         Nu ne intereseaza din ce partid, organizatie, asociatie faci parte. Noi aparam drepturile tuturor membrilor nostril!  


Biroul Operativ al Filialei 1 Bacau al Sindicatului Cadrelor       Militare Disponibilizate, in Rezerva si in Retragere

De ce este bine sa fii membru in SCMD

Ofera un cadru organizat pentru:
- socializare, redescoperi camaraderia, placerea de ajuta si de a primi ajutorul de la colegi atunci cand trebuie sau este necesar;
- lupta zilnica pentru prezervarea drepturilor noastre fundamentale de orice natura si pastrarea nealterata a principiilor care ne-au calauzit viata;
- a contribui la efortul colectiv de pastrarea demnitatii militarilor in societate, de pastrarea traditiilor si valorilor militare a natiunii noastre;
- de a veghea si a actiona la derapajele puterii politice, derapaje ce ar altera imaginea militarilor si a armatei;
- a lua pozitie publica hotarata impotriva formarii clientelei politice in cadrul militarilor activi si in rezerva;
- educarea civica a membrilor organizatiei si nu numai;
- cultivarea sentimentului de utilitate la orice varsta;
- cultivarea valorilor perene ale institutiei militare izvorate din Juramant si din interesele nationale ale Romaniei;
- cooperarea cu ceilalti militari din tarile NATO si Uniunea Europeana pe teme de interes comun;

E TIMPUL SA NE UITAM CU OCHII MINTII SI SA NE ACORDAM INCA O SANSA DE PASTRARE A DEMNITATII.

Sedinta Filialei 1 Bacau a SCMD, 30.07.2010


C O M U N I C A T

            - a fost facuta informarea membrilor de sindicat cu principalele probleme care au aparut de la sedinta precedenta pana in prezent;
            - s-au discutat  masurile luate de conducerea centrala a SCMD la sedinta Comitetului Director din 27.07.2010 si modul de sustinere a acestora prin diferite forme si metode ;
            - a fost adoptata structura si componenta colectivelor de lucru inclusiv a Biroului Operativ al Filialei 1 Bacau a SCMD ;           
            - au fost primiti   noi membri si sau rezolvat  probleme organizatorice imediate pentru filiala noastra ;

           -Sustinem in continuare ideea ca in actuala  etapa este strict necesar, ca activitatea juridica sa se situeze pe primul plan atat la nivel central cat si la nivel local.
           -Tipul de reactie la situatia concreta de astazi trebuie validat prin decizia CONSILIULUI  NATIONAL  AL REPREZENTANTILOR.

Este important  sa se restructureze  pagina juridica a sindicatului pentru ca aceasta sa fie pe intelesul tuturor si sa exprime permanent numai date esentiale.

Pentru aceasta propunem urmatoarele :
-         Stadiul proceselor declansate de sindicat sa fie exprimate sub forma tabelara, tabel care sa cuprinda in principiu urmatoarele : denumirea procesului. data declansarii, motivul actiunii,etape si nivele parcurse data, etapa urmatoare, scopul procesului etc.
-         Ce se are in vedere prin a combate concret in plan juridic efectul Legii 119 si a Normelor Metodologice.(prin dare in judecata, contestarea in instanta, prin initiera a unor activitati in comun cu alte sindicate etc),  cum se va materializa decizia de actionare in justitie in tara ,impotriva Normelor si la Strasbourg impotriva Legii 119/2010 etc;Precizam ca toti membrii sunt interesati in actualele conditii de urmatoarele :
- Difuzarea cererii tip in nume personal de solicitare a datelor despre veniturile obtinute de-a lungul carierei (pentru evitarea unei capcane juridice);
-         Solicitarea de la MApN a formulei de calcul a pensiei, iar coeficientul de grad sa fie cel putin ca la MAI, (acest minister suntem informati ca au difuzat in teritoriu instructiuni de aplicare).Deasemenea, sa se solicite includerea pensiei suplimentare in calculul final ;
-         Actiuni concrete de coagulare a actiunilor tuturor structurilor organizatorice ale cadrelor militare din rezerva si retragere din intregul Sistem de Aparare National ;
-         Solicitarea unui punct de vedere oficial difuzat in toata media a corpului generalilor (chestorilor) fata de situatia creata ;
-         Pregatirea actiunilor din Parlament in legatura cu elaborarea legii unice a pensiilor ;


Deoarece dea lungul istoriei am fost pusi sa alegem intre doua rele si sa alegem raul cel mai mic, cred ca e necesar in aceasta situatie sa utilizam  forme si metode de conlucrare(colective mixte de lucru,intalniri etc.) cu ministerele pentru ca pierderile banesi din pensiile militare sa fie cat mai mici pentru toate categoriile de personal.

Acest demers sa se faca fara a afecta actiunea juridica de prezervare a drepturilor reiesite din pensia ocupationala. 

Biroul Operativ al Filialei 1 Bacau al SCMD

miercuri, 23 iunie 2010

Apel catre membrii Filialei Bacau a SCMD

A P E L
pentru finalizarea evidenţei membrilor SCMDRR Bacau
Avand in vedere solicitarea conducerii SCMD de finalizare a situatiei evidentei membrilor de sindicat( si faptul ca in data de sambata, 26.06.2010, la convocarea Consiliului reprezentantilor de la Alba-Iulia, presedintele Filialei 1 Bacau trebuie sa predea Secretariatului General, toate documentele din partida fiecarui membru) se impune din partea cadrelor militare in rezerva /retragere a Filialei Bacau, contactarea telefonica de urgenta a secretariatului Biroului Operativ al Filialei Bacau a SCMDRR(cpt.c-dor Tanase V., la tel: 0740328891), în vederea verificării existenţei următoarelor documente de evidenţă la nivelul filialei(si predarii acestora, cat mai rapid, prin orice mijloace secretariatului Filialei):
- cererea de adeziune;
- chitanta de plata a taxei de inscriere/cotizatiei care este in valoare de 120 lei, pentru anul 2010, (membrii de sindicat care au adus chitanta cu cuantumuri mai mici de 120 lei, trebuie sa depuna cat mai urgent diferenta in contul SCMD si sa predea chitanta doveditoare secretariatului Filialei);
-copia cărţii/buletinului de identitate;
-copia livretului militar (in lipsa livretului, copie după decizia de pensionare/talonul de pensie militară);
-două fotografii tip buletin.
Facem apel la membrii filialei Bacau, care nu au depus toate aceste documente, sa dam dovada de operativitate si sa nu obstructionam finalizarea centralizarii evidentei, prin intarziere/ din comoditate/alte motive.

Conducerea Filialei 1 Bacau.

vineri, 18 iunie 2010

Scrisoare catre deputatii de Bacau


          SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 BACAU
Bacau , str. Oituz nr.16(la Cercul Militar Bacau)

 E-mail: scmdbc@yahoo.com           Site :  http://sindicatulcmd.blogspot.com
             Telefon : 0740.848.668./0234.514.106                                  Fax : 0234 / 517.459

      Nr. 52 din 07.06.2010                                                                                              exemplar nr.1

                        Domnule Deputat,

                        Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Filiala 1 Bacau, ca reprezentant al celor care si-au facut datoria sub drapel, indeplinindu-si toate misiunile primite, fara sovaire, respectand intocmai prevederile juramantului militar, precum si a celor care acum se afla in uniforma, indeplinindu-si cu aceeasi constiinciozitate indatoririle ce le revin, facand cu greu fata noilor conditii de criza financiara, economica, dar mai ales morala si care vor deveni mai devreme sau mai tarziu rezervisti, va adresaza protestul lor impotriva tuturor masurilor de austeritate ce urmeaza a fi legiferate in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei, cand actualul Guvern Boc, efemer si cu totul intamplator, isi va asuma raspunderea pe aberantele, anticonstitutionalele si antinationalele legi, cu finalitatea unui adevarat genocid national.

                        Vrem sa va informam ca suntem impotriva tuturor, acestor masuri de austeritate, intrucat prin reducerea pensiilor, se executa un act samavolnic de furt din proprietatea noastra numita pensie. De altfel, pensia militara de serviciu  este impropriu numita pensie, ea este de fapt o restituire conform normelor europene, ea ar trebui sa poarte denumirea de solda de rezervist intrucat pana la 62 de ani avem in continuare atributiuni in calitate de cadre militare in rezerva, la fel ca peste tot in lume, iar dupa aceasta varsta ar trebui sa se numeasca renta. Pentru cei in activitate retributia sa se numeasca in continuare solda de grad, de functie …etc. Astfel, nu s-ar mai face confuzie ca noi rezervistii consumam din fondul de pensii al celorlalte categorii de pensionari, inducandu-se perfid in mentalul populatiei ideea ca noi suntem cei din cauza carora nu se pot plati si eventual mari pensiile.

                        Cadrele militare in rezerva si in retragere din sistemul national de aparare v-au investit cu increderea lor acordandu-va votul sa-i reprezentati in Parlamentul Romaniei, sperand in buna credinta si in integritatea dumneavoastra si acum cand urmeaza sa fie legiferate cele mai aberante masuri din istorie si din lume la adresa propriei populatii, propuse de guvernul Boc, vrem sa stim care este pozitia dumneavoastra fata de:

1.      masurile de austeritate propuse si negociate cu FMI, fara consultarea celor care vor suporta efectele lor,

2.      anticonstitutionala lege unica a pensiilor ce urmeaza a se dezbate in regim de urgenta in Camera Deputatilor,

3.      proiectul legii care va anula efectele legii 329/2009 privind cumulul pensiilor cu salariul, care se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor.

                        Membrii SCMD Bacau vor sa stie de asemenea care este votul pe care il veti acorda unei eventuale motiuni de cenzura, cand se va asuma raspunderea de catre guvern pe acest pachet de legi pentru implementarea masurilor de austeritate.

                        Va solicitam sa sustineti mentinerea actualelor prevederi ale legii 164/2001 si a legii 179/2004, privitoare la pensiile personalului din sistemul national de aparare, militarilor, politistilor, lucratorilor din penitenciare si introducerea prevederilor acestora intr-un capitol separat in actualul proiect al legii unice a pensiilor publice.

                        Solicitam de asemenea sa nu fiti de acord cu actualele masuri de austeritate prin care se reduc veniturile celor din activitate cu 25%, iar celor din rezerva cu 15%. Respingem categoric asemenea masuri ce demonstreaza incapacitatea si incompetenta Guvernului Boc de a gasi masuri economice viabile pentru iesirea din aceasta situatie in care suntem tot din cauza acestuia.

                        Va asiguram de intreaga noastra cosideratie si sustinere in masura in care ne veti reprezenta corect, logic si drept interesele noastre asa cum vi le-am prezentat.

                        Va sugeram sa luati pulsul electoratului din circumscriptia in care ati candidat (personae fizice din sectorul public si privat, agenti economici, salariati si pensionari, militari sau civili) sa observati ca acesta si-a pierdut increderea in toti cei pe care i-a trimis in Parlamentul Romaniei prin vot UNINOMINAL si sunt ferm hotarati sa le ceara socoteala, iar la viitoarele alegeri sa-i sanctioneze corespunzator, indiferent cati bani vor pune la bataie pentru a mitui/stimula acest electorat.

                        De asemenea va sugeram sa nu irositi o reala sansa de a avea de partea dumneavoastra si un alt gen de electorat (instruit, onest si elevat) pe care sa contati in orice situatie. Daca optiunea dumneavoastra va fi sa ne ignorati, noi o vom respecta, dar nu vom uita si nici ierta.

                        Avem onoarea sa va salutam!

COMITETUL DIRECTOR AL S.C.M.D. FILIALA 1 BACAU


Scrisoare catre senatorii de Bacau


          SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 BACAU
Bacau , str. Oituz nr.16(la Cercul Militar Bacau)

 E-mail: scmdbc@yahoo.com           Site :  http://sindicatulcmd.blogspot.com
             Telefon : 0740.848.668./0234.514.106                                  Fax : 0234 / 517.459

             Nr. 52 din 07.06.2010                                                                        exemplar nr.1

                        Domnule Senator,

                        Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Filiala 1 Bacau, ca reprezentant al celor care si-au facut datoria sub drapel, indeplinindu-si toate misiunile primite, fara sovaire, respectand intocmai prevederile juramantului militar, precum si a celor care acum se afla in uniforma, indeplinindu-si cu aceeasi constiinciozitate indatoririle ce le revin, facand cu greu fata noilor conditii de criza financiara, economica, dar mai ales morala si care vor deveni mai devreme sau mai tarziu rezervisti, va adresaza protestul lor impotriva tuturor masurilor de austeritate ce urmeaza a fi legiferate in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei, cand actualul Guvern Boc, efemer si cu totul intamplator, isi va asuma raspunderea pe aberantele, anticonstitutionalele si antinationalele legi, cu finalitatea unui adevarat genocid national.

                        Vrem sa va informam ca suntem impotriva tuturor, acestor masuri de austeritate, intrucat prin reducerea pensiilor, se executa un act samavolnic de furt din proprietatea noastra numita pensie. De altfel, pensia militara de serviciu  este impropriu numita pensie, ea este de fapt o restituire conform normelor europene, ea ar trebui sa poarte denumirea de solda de rezervist intrucat pana la 62 de ani avem in continuare atributiuni in calitate de cadre militare in rezerva, la fel ca peste tot in lume, iar dupa aceasta varsta ar trebui sa se numeasca renta. Pentru cei in activitate retributia sa se numeasca in continuare solda de grad, de functie …etc. Astfel, nu s-ar mai face confuzie ca noi rezervistii consumam din fondul de pensii al celorlalte categorii de pensionari, inducandu-se perfid in mentalul populatiei ideea ca noi suntem cei din cauza carora nu se pot plati si eventual mari pensiile.

                        Cadrele militare in rezerva si in retragere din sistemul national de aparare v-au investit cu increderea lor acordandu-va votul sa-i reprezentati in Parlamentul Romaniei, sperand in buna credinta si in integritatea dumneavoastra si acum cand urmeaza sa fie legiferate cele mai aberante masuri din istorie si din lume la adresa propriei populatii, propuse de guvernul Boc, vrem sa stim care este pozitia dumneavoastra fata de:

1.      masurile de austeritate propuse si negociate cu FMI, fara consultarea celor care vor suporta efectele lor,

2.      anticonstitutionala lege unica a pensiilor ce urmeaza a se dezbate in regim de urgenta in Camera Deputatilor,

3.      proiectul legii care va anula efectele legii 329/2009 privind cumulul pensiilor cu salariul, care se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor.

                        Membrii SCMD Bacau vor sa stie de asemenea care este votul pe care il veti acorda unei eventuale motiuni de cenzura, cand se va asuma raspunderea de catre guvern pe acest pachet de legi pentru implementarea masurilor de austeritate.

                        Va solicitam sa sustineti mentinerea actualelor prevederi ale legii 164/2001 si a legii 179/2004, privitoare la pensiile personalului din sistemul national de aparare, militarilor, politistilor, lucratorilor din penitenciare si introducerea prevederilor acestora intr-un capitol separat in actualul proiect al legii unice a pensiilor publice.

                        Solicitam de asemenea sa nu fiti de acord cu actualele masuri de austeritate prin care se reduc veniturile celor din activitate cu 25%, iar celor din rezerva cu 15%. Respingem categoric asemenea masuri ce demonstreaza incapacitatea si incompetenta Guvernului Boc de a gasi masuri economice viabile pentru iesirea din aceasta situatie in care suntem tot din cauza acestuia.

                        Va asiguram de intreaga noastra cosideratie si sustinere in masura in care ne veti reprezenta corect, logic si drept interesele noastre asa cum vi le-am prezentat.

                        Va sugeram sa luati pulsul electoratului din circumscriptia in care ati candidat (personae fizice din sectorul public si privat, agenti economici, salariati si pensionari, militari sau civili) sa observati ca acesta si-a pierdut increderea in toti cei pe care i-a trimis in Parlamentul Romaniei prin vot UNINOMINAL si sunt ferm hotarati sa le ceara socoteala, iar la viitoarele alegeri sa-i sanctioneze corespunzator, indiferent cati bani vor pune la bataie pentru a mitui/stimula acest electorat.

                        De asemenea va sugeram sa nu irositi o reala sansa de a avea de partea dumneavoastra si un alt gen de electorat (instruit, onest si elevat) pe care sa contati in orice situatie. Daca optiunea dumneavoastra va fi sa ne ignorati, noi o vom respecta, dar nu vom uita si nici ierta.

                        Avem onoarea sa va salutam!

COMITETUL DIRECTOR AL S.C.M.D. FILIALA 1 BACAU