marți, 23 februarie 2010

Scrisoare catre cei 93 de primari ai jud. Bacau

marți, 16 februarie 2010

Declaratia Doamnei Senator ELENA MITREA in plenul SENATULUI ROMANIEI

Declaraţie politică:

"Pensiile militare - drept cuvenit amputat de actuala putere"

Sunt cunoscute demersurile pe care cadrele militare le fac, ca urmare a nemulţumirilor generate de introducerea pensiilor militare în sistemul public de pensii. Este un act de nedreptate. Campania de denigrare a armatei şi slujitorilor ei de ieri şi de azi este profund nedreaptă şi nu are decât un singur scop, de a amputa drepturile personalului ei, drepturi obţinute după o viaţă plină de obiective îndeplinite în mod exemplar în plan naţional, dar cu preţul unor mari renunţări, frustrări şi vicisitudini în plan profesional.

În numele parlamentarilor PSD şi cu îngăduinţa cadrelor militare reprezentate de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate- Filiala 1 Bacău, voi da glas de la tribuna Parlamentului unei parti a Memoriului adresat parlamentarilor băcăuani şi Scrisorii Apel către PF Daniel-Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca un prim demers prin care mă oblig şi mă alătur celor care vor lupta pentru apărarea intereselor reprezentanţilor Armatei Române. Astfel:

,,În condiţiile procesului general de globalizare, de integrare a ţării în structurile euroatlantice, fenomenul de criză a generat în societatea noastră grave disfuncţionalităţi în sistemul de valori. Au fost actualizate şi puse în practică principii de guvernare ca: « divide et impera », « homo homini lupus est », principii şi metode demult apuse în istoria altor neamuri. În contextul excesului de zel şi de abdicare accelerată de la atributele suveranităţii statului, în faţa intereselor marii finanţe internaţionale, actuala clasă politică este în stare să sacrifice valorile fundamentale ale statului şi poporului român.

De la înalţimea funcţiei Primului Ministru, să pui la stâlpul infamiei personalul activ al Armatei prin expresia « bugetari de lux » si pe cel în rezervă, numindu-i « pensionari nesimţiţi », este mai mult decat o jignire sau ştirbire a demnităţii. Este un fapt nemaiîntâlnit şi care presupune sancţiuni morale deosebite. Această umilire şi stigmatizare a demnităţii Instituţiei Armatei nu s-a întâmplat nici când s-a instaurat epoca atee în România, când majoritatea generalilor si ofiţerilor superiori au fost arestaţi şi, fără judecată, au fost trimisi la Canalul Dunăre - Marea Neagră, în anii 1945-1946. Se uită că această instituţie a sângerat pe câmpurile de bătălie în toate războaiele purtate de statul român pentru independenţă, întregire şi neatârnare a neamului.

Armata a sângerat şi în vremurile de pace pe şantierele patriei, la realizarea unor obiective cu adevărat naţionale ca drumul Transfăgarăsan, în minele de cărbune, la obiectivele de energie electrică, canalul Dunăre-Bucuresti, la realizarea şi restabilirea căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare, la muncile agricole etc..

Tot în contextul populismului ce a rupt legătura mai marilor zilei cu realitatea societăţii noastre, s-a renunţat prematur la seviciul militar obligatoriu, ceea ce a dus la îngroşarea rândurilor şomerilor, la cheltuieli suplimentare pentru întreţinere precum şi la renunţarea funcţiei naţionale şi formativ-educative a armatei. Din a doua şcoală a poporului cum a fost supranumită, a ajuns o instituţie de rang inferior în care domină frica de a-ti exprima opinia, în care politicul s-a amestecat în mod brutal pentru a o transforma în renumita « mare mută ». Generaţiei cadrelor militare disponibilizate la jumătatea carierei, în numele integrarii în NATO si a accederii la UE, i s-a produs prea multă suferinţă îndeosebi familiilor tinere. Interzicera apoi prin lege a cumului pensie–salariu în anul 2009, au trimis din nou aceste tinere familii, cu copii la şcoli şi facultăţi, pe culmile disperării.

Urmează, în acelaşi spectru de dezinteres faţă de cadrele militare (şi nu numai) noul proiect al Legii unice a sistemului public de pensii, prin care se vor recalcula pensiile militare, în sensul reducerii acestora , după principii şi consideraţii contradictorii constituţional, discriminatorii, în ciuda faptului că de la înfiinţarea armatei moderne de către Domnitorul A. I. Cuza, cadrele militare au făcut obiectul unor prevederi legislative specifice, în conformitate cu specificitatea misiunilor sale, în comparaţie cu populaţia civilă".

Pe lângă toate acestea, putem reaminti că instituţia militară este prima instituţie a statului care a făcut o reformă reală, obiectiv despre care abia acum celelalte instituţii îşi pun problema. Nu trebuie uitat că în pofida dotării sale stil second-hand (vezi navele achiziţionate din Anglia, TAB-urile care sunt sicrie mobile, avioanele modernizate dar matusalemice, etc.) personalul armatei şi -a îndeplinit cu credinţă şi devotament datoria.


Stimati guvernanti, dragi colegi,

Să nu uităm că militarii români şi nu alte categorii, se găsesc în mod sigur în sicriele înfăşurate în tricolor, care vin din când în când din Iraq, Afganistan, Bosnia-HerNegovina, Kosovo sau din misiunile ONU din Africa. Pensia acestor oameni este un drept meritat şi pe care actuala putere nu îl poate suprima.Armata a avut întotdeauna pensie de serviciu, drept ce nu a fost abrogat la apariţia Legii 19/2000, când legiuitorul a avut în vedere specificul acestei categorii. Ceea ce fac militarii prin demersurile lor, amintesc autoritatilor despre respectarea Constitutiei si a legalitatii pentru ei si semenii lor. D-le Prim-Ministru ca specialist de drept constitutional si ca autor a mai multor ordonante de urgenta si legi neconstitutionale, tocmai sunteti pe cale de a emite inca o lege neconstitutionala.

Problemele economice ale tarii nu se rezolva prin disponibilizari in masa si reducerea salariilor si pensiilor. Se impune identificarea masurilor de modernizare a Romaniei si de creeare a noi locuri munca asa cum ati promis poporului de la tribuna Parlamentului.România până în prezent nu a nesocotit faptul că în toate statele europene dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare a ordinii publice:armata, poliţia şi serviciile speciale şi ar fi singura ţară din Europa care introduce armata în sistemul public de pensii. Pana nu demult armata ocupa locul cuvenit,iar acordarea gradelor militare era rezultatul unor realizari in contextul unei pregatiri adecvate si de ce nu cu sacrificii numai de ei stiute. Sa nu analizam efortul militarilor de pana acum dupa modul cum astazi unii isi primesc gradele militare. Cred că nu greşesc cu nimic să cred la fel ca mulţi alţii că nu pensiile militare sunt nesimţite...

Senator PSD,


Elena Mitrea

joi, 11 februarie 2010

Scrisoare deschisa catre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 BACAU
Bacau , str. Oituz nr.16 (la Cercul Militar Bacau)
Telefon : 0740.848.668./0234.514.106 Fax : 0234 / 517.459

Nr. 06 din 10.02.2010

Scrisoare Apel către,
Excelenta Sa, PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Pe aceasta cale, mă adresez Prea Fericirii Voastre pentru a vă aduce la cunostintă un fapt de o gravitate deosebită, care pe termen lung poate aduce mari prejudicii statului si poporului român.

Acest demers îl înfăptuiesc fată de Domnia Voastră cu credinta că sunteti realmente ultima Înaltă Instantă Morală, si în ceasul al doisprezecelea puteti alături de institutia pe care cu onoare o conduceti să corectati nedreptătile gratuite provocate personalului activ si din rezervă al Armatei României.

În conditiile procesului general de globalizare, de integrare a tării în structurile euroatlantice, fenomenul de criză a generat în societatea noastră grave disfunctionalităti în sistemul de valori.

Au fost actualizate si puse în practică principii de guvernare ca « divide et impera » « homo homini lupus est », principii si metode de mult apuse în istoria altor neamuri. În contextul excesului de zel si de abdicare accelerată de la atributele suveranitătii statului, în fata intereselor marii finante internationale, actuala clasă  politică este în stare să sacrifice valorile fundamentale ale statului si poporului român.

De la înaltimea functiei Primului Ministru, să pui la stâlpul infamiei personalul activ al Armatei prin expresia « bugetari de lux » si pe cel în rezervă, numindu-i « pensionari nesimtiti », este mai mult decat jignire sau stirbire a demnitătii. Este un fapt nemaiîntâlnit si care presupune sanctiuni morale deosebite. Aceasta umilire si stigmatizare a demnitătii Institutiei Armatei nu s-a intamplat nici când s-a instaurat epoca atee în România, când majoritatea generalilor si ofiterilor superiori au fost arestati si, fără judecată, au fost trimisi la Canalul Dunare- Marea Neagră, în anii 1945-1946.

Se uită că această institutie a sângerat pe câmpurile de bătălie în toate războaiele purtate de statul român pentru independentă, întregire si neatârnare a neamului. Armata a sângerat si în vremurile de pace pe santierele patriei, la realizarea unor obiective cu adevărat nationale ca drumul Transfăgarăsan, în minele de
cărbune, la obiectivele de energie electrică, canalul Dunare-Bucuresti, la realizarea si restabilirea căilor de comunicatii rutiere si feroviare, la constructia de lcuinte, la muncile agricole etc.
Tot în contextul populismului ce a rupt legătura mai marilor zilei cu realitatea societătii noastre, s-a renuntat prematur la seviciul militar obligatoriu, ceea ce a dus la îngrosarea rândurilor somerilor, la cheltuieli suplimentare pentru întretinere precum si la abandonarea functiei nationale si formativ-educative a armatei.

Din a doua scoală a poporului cum a fost supranumită, a ajuns o institutie de rang inferior în care domină frica de a-ti exprima opinia, în care politicul s-a amestecat in mod brutal pentru a o transforma în renumita « mare mută ».

Generatiei cadrelor militare disponibilizate la jumătatea carierei, în numele integrarii în NATO si a accederii la UE, i s-a produs prea multă suferintă îndeosebi familiilor tinere. Interzicera apoi prin lege a cumulului pensie–salariu în anul 2009, au trimis din nou aceste tinere familii, cu copii la scoli si facultăti, pe culmile disperării.

Urmează, în acelasi spectru de dezinteres fată de cadrele militare (si nu numai) noul proiect al Legii unice a sistemului public de pensii, prin care se vor recalcula pensiile militare, în sensul reducerii acestora cu mai mult de 50%, după principii si consideratii contradictorii constitutional, discriminatorii, în ciuda faptului că de la înfiintarea armatei moderne de către Domnitorul A. I. Cuza, cadrele militare au făcut obiectul unor prevederi legislative specifice, în conformitate cu specificitatea misiunilor sale, in comparatie cu populatia civila.

Pentru prezervarea drepturilor cadrelor si restabilirea demnitatii militarilor, parte importantă a demnitătii nationale în care Biserica si Armata sunt pilonii principali, a luat fiintă Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Crezul camarazilor din această organizatie este ca în nicio împrejurare nu trebuie să lăsăm să fie stirbit prestigiul Bisericii, Armatei si Natiunii, indiferent de interesele de moment.

Pentru păstrarea si ridicarea acestui prestigiu, apelăm la Sinodul Bisericii Ortodoxe Române si la Prea Fericirea Voastră să ia act de cele relatate si să ne sprijiniti prin toate mijloacele de care dispuneti pentru îndreptarea stării de fapt.

Curajul de a întocmi acest demers îl am în urma celor spuse de Prea Fericirea Voastră cu prilejul vizitei efectuate la santierul Bisericii Militare « Sf. Gheorghe si Eroii Neamului » din garnizoana Bacău, la 2 mai 2000.

Cu deosebita stimă si aleasă consideratie,

Presedintele filialei 1 Bacau a SCMD                                                              Secretar

Colonel (r) Pricopi Gelu                                                                                       Maior(r) Antohi Victor


 
PS Alăturat trimit un DVD cu înregistrarea momentului vizitei din 02 mai 2000 la Biserica Militară, vizită efectuată împreună cu d-l ministru Ciumara si o suită de arhierei si preoti din Mitropolia Moldovei si Bucovinei.

Bacau 10.02.2010

miercuri, 10 februarie 2010

Raspuns primit de la Doamna Senator ELENA MITREA

COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ


Catre,
Sindicatul Cadrelor Militare
Filiala 1 Bacău
Domnului col. (r) PRICOPI GELU


Prin prezenta confirm că am luat cunoştinţă de memoriul dumneavoastră şi, parcurgându-l, vă precizez că sunt de acord cu modul în care dumneavoastră prezentaţi contribuţia cadrelor militare şi pensia de serviciu. Este şi acesta unt motiv pentru care, în calitate de membru al Comisiei pentru Muncă, Familie şi protecţie Socială a Senatului României şi de parlamentar al PSD, voi iniţia o dezbatere, fie cu parlamentarii partidului nostru, care nu agreează proiectul legii unitare a pensiilor publicat de Guvern, fie la comisia parlamentară din care fac parte, dacă voi primi sprijinul colegilor din comisie. La această dezbatere voi invita şi reprezentanţi ai sindicatului dumneavoastră şi reprezentanţi ai ministerelor muncii şi apărării. Vă voi informa din timp cu aceste iniţiative.

În aşteptarea unor discuţii şi claborări viitoare vă rog să primiţi asigurarea unei poziţii corecte şi o susţinere fermă din partea mea în problema în discuţie, precum şi aprecierile mele deosebite pentru dumneavoastră şi organizaţia pe care o reprezentaţi.

Senator PSD,


ELENA MITREA z.i.