miercuri, 16 decembrie 2009

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 BACAU
Bacau , str. N. Balcescu, nr. 5, sc. A, ap. 17
E-mail: scmdbc@yahoo.com  Site : http://sindicatulcmd.blogspot.com/
Telefon : 0740.848.668. Fax : 0234 / 517.459

Nr. 01/11.12.2009

Exemplar nr. 2C Ă T R E,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” BACĂU
POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU
SPITALUL JUDEŢEAN BACĂU
U.M.020815


Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are deschisă pe rol acţiunea înregistrată cu nr. 671/09.12.2009, prin care cheamă în judecată Statul Român pentru neconformitatea dreptului intern cu dreptul comunitar şi încălcarea mai multor drepturi fundamentale ale membrilor acestui sindicat ca urmare a aplicării Legii nr. 329/2009, cap. 4, prin desfacerea raporturilor de serviciu /contractului individual de muncă.

Menţionăm că, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este o organizaţie cu personalitate juridică autorizată, conform sentinţei civile nr. 83/dosarul 26479/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Anexăm alăturat în copie acţiunea deschisă pe rol a Cabinetului de avocatură “Graziela Bârlă” pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.

Vă prezentăm mai jos numele membrilor de sindicat ai Filialei 1 Bacău – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, ce fac obiectul acestui demers.

Anexa: 1 cu 4 file

P R E Ş E D I N T E,                                                                     SECRETAR,


Col (r) PRICOPI GELU                                                                Mr. (r) ANTOHI VICTOR