miercuri, 14 septembrie 2011


Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Bacău
la 12.09.2011


DOSARE PASUL 1A
1. DOSAR 643/110/2011


VRABIE GHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ANTOCHE COSTICĂ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI : Intimat
STRAT C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TĂNASE VASILE - PRIN SINDICATUL C
ADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
VASILE IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
SACALIANU DANIEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
NICA ALEXANDRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ANTON ELENA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DOBREANU ALEXANDRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ANTOHI VICTOR - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LOZINCĂ VLADIMIR - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
RUSU C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MARGARINT PETRICĂ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
GANU ANGHELACHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
COZMA DĂNUT - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DRAGOMIR ROMEO - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BICLEA COSTINEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LUNGU IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BALAN IONEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
GALEAN LIVIU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
FERCHIU VIOREL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MUNTIANU GHEOGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PUIU ADRIAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DACĂLU C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CIUBOTARU DOINIŢA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
IBĂNESCU ION - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LERU ANGELIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CHIRIAC ALEXANDRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ROMAN COSTACHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
GHIGEA SILVIA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE : Intimat

Solutie la 24.06.2011: dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia neconstituţionalităţii art. 149, alin. 2, Legea 263/2010. suspendă judecata cauzei până la soluţionarea excepţiei.
DOSARE DISJUNSE DIN DOSARUL 643/110/2011


1.-DOSAR NR.2253/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant GHIGEA SILVIA, Solutie: Declină competenţa în favoarea Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06 Iunie 2011.

2.-DOSAR NR.2252/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant ROMAN COSTACHE, Solutie: Respinge exceptiile prematuritatii si lipsei de interes ca nefondate. Respinge contestatia ca nefondata. Admite exceptia lipsei de obiect in ceea ce priveste plata diferentelor de pensie.

3.-DOSAR NR.2251/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant CHIRIAC ALEXANDRU.Soluţie : amână cauza la 09.11.2011;

4.-DOSAR NR.2250/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant LERU ANGELIN. Solutie: Respinge excepţiile invocate de intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE privind prematuritatea acţiunii şi lipsa de interes. Respinge ca nefondată contestaţia formulată de reclamantul LERU ANGELIN - cu domiciliul ales la CABINET AVOCAT ŞERBAN CONSTANTIN, Bacău, str. Energiei , bloc 37, sc.A, ap.4, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtele CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Drumu Taberei nr. 7-9, sector 6 şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 110 , sector 5, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare - disjungere dosar 643/110/2011”. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind plata diferenţei dintre pensia de serviciu stabilită conform legii nr. 164/2001 şi pensia recalculată conform legii nr. 119/2010, începând cu 01.01.2011 şi până la repunerea în plată a pensiei iniţiale. Definitivă. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Iunie 2011.

5.-DOSAR NR.2249/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant IBĂNESCU IOAN. Solutie: IN TEMEIUL ART 155 IND 1 CPC SUSPENDA JUDECATA.CU RECURS.

6.-DOSAR NR.2248/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant CIUBOTARU DOINIŢA. Solutie: Respinge contestatia ca nefondata.

7.-DOSAR NR.2247/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant DASCĂLU C-TIN. Solutie: Declină competenţa în favoarea Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06 Iunie 2011.

8.-DOSAR NR.2246/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant PUIU ADRIAN.Soluţie:Amână cauza, nu se cunoaşte termenul.

9.-DOSAR NR.2245/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant MUNTIANU GH. Soluţie: amână cauza la 02.11.2011.

10.-DOSAR NR.2244/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant FERCHIU VIOREL. Solutie: Respinge excepţiile invocate de intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE privind prematuritatea acţiunii şi lipsa de interes. Respinge ca nefondată contestaţia formulată de reclamantul FERCHIU VIOREL - CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT ŞERBAN CONSTANTIN, Bacău, str. Energiei , bloc 37, sc.A, ap.4, jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâtele CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Drumu Taberei nr. 7-9, sector 6 şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 110 , sector 5, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare - disjungere dosar 643/110/2011”. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind plata diferenţei dintre pensia de serviciu stabilită conform legii nr. 164/2001 şi pensia recalculată conform legii nr. 119/2010, începând cu 01.01.2011. Definitivă. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Iunie 2011.  

11.-DOSAR NR.2243/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant ANTOHI VICTOR. Solutie: Admite exceptia. DECLINA competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia Civila. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 Iunie 2011.

12.-DOSAR NR.2242/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant DOBRESCU ALEXANDRU. Solutie: Respinge excepţiile invocate de intimatul Ministerul Apărării Naţionale privind prematuritatea formulării acţiunii şi lipsa de interes. Respinge ca nefondată contestaţia. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind plata drepturilor băneşti.

13.-DOSAR NR.2241/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant ANTON ELENA. Solutie: Respinge exceptiile prematuritatii, a lipsei d einteres. Admite exceptia lipsei de obiect in ceea ce priveste contestarea cuantumului pensiei. Admite exceptia ramanerii fara obiect si in consecinta, respinge ca ramasa fara obiect cererea privind plata diferentelor de pensii.

14.-DOSAR NR.2240/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant NICA ALEXANDRU. Solutie: Admite excepţia prematurităţii şi în consecinţă respinge contestaţia ca prematură formulată.

15.-DOSAR NR.2239/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant SĂCĂLIANU DANIEL. Solutie: IN TEMEIUL ART 155 IND 1 CPC SUSPENDA JUDECATA CAUZEI.

16.-DOSAR NR.2238/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant VASILE IOAN. Solutie: Respinge contestatia ca nefondata.

17.-DOSAR NR.2237/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant TĂNASE VASILE. Solutie: Declină competenţa în favoarea Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06 Iunie 2011.

18.-DOSAR NR.2236/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant ANTOCHE COSTICĂ. Solutie: Respinge excepţia. Respinge ca nefondată contestaţia.

19.-DOSAR NR.2235/110/2011 DISJUNS DIN D.643/110/2011, reclamant STRAT CONSTANTIN. Solutie: Respinge exceptiile prematuritatii si a lipsei de interes. Respinge contestatia ca nefondata. Admite exceptia lipsei de obiect in cea c epriveste plata diferentelor de drepturi de pensie.2. DOSAR 644/110/2011SOAREC GHEORGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
IOJA VICTOR - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI : Intimat
ZAMFIRESCU VIOREL - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PLETEA NECULAI - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DRAGOMIR VIRGIL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CIUPERCĂ DRAGOŞ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DUMITRU IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
URICARIU VALENTIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
HUMULESCU VASILE - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LUCA VASILE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TURCU NICOLAE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BIBIRE VASILE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ICHIM LOREDANA - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
NEAGU AUREL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
GROSU C-TIN - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
HARTAN MIHAI - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ROMEDEA DUMITRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MAREŞ MARIAN - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DUDECI DINU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MIHĂILĂ VASILE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
COROCEA CEZAR - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PÎRLOG C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
IOSUB VASILE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ILINCA DAN - IPRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
POHONCEA GHEORGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator

Soluţie la 11.05.2011: Fixează termen de judecată la 5 octombrie 2011.


3. DOSAR NR.645/110/2011DIMA MIRCEA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CRISTEA ADRIAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CASA DE PENSII A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR BUCUREŞTI : Intimat
CAPATA GHEORGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MORARU VIOREL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TANTARU LUCIAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TUDOREANU ROMEO - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ACHIŢEI ANA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LUPU MIHAI - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CIOFU FLORN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ABABEI ANDREI - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ANGHELUŢĂ BRATU COSTICĂ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TISESCU NICU VOLODIA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CHIRIAC ION - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
COTUMBEANU CORNELIU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TROCARU ADRIAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ATANASOAIE GHEORGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
NEAGA ION - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BALANUCA MARIA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TANTARU DUMITRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CRISTEA VIOREL -PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
ARDELEANU VASILE VIRGIL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DASCĂLU GHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
VERMAN C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
DAVIDESCU DUMITRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator

Soluţie la 20.04.2011: S-a disjuns cauza. S-a acordat termen la 14.09.2011 pentru primul   dosar, celelalte dosare urmând a primi alt număr. Dosarul a fost disjuns în alte 23 dosare dându-  li-se o nouă numerotare.


DOSARE DISJUNSE DIN DOSARUL 645/110/2011

1.-DOSAR NR.2171/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011

CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR : Pârât
ARDELEANU VASILE VIRGIL-CU DOM.PR.ALES LA CAB.AV.ŞERBAN C-T : Reclamant
Termen :09.11.2011, ORA 9,00

2.-DOSAR NR.2172/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant CRISTEA ADRIAN, TERMEN JUDECATĂ LA 21.09.2011, ORA 9,00;

3.-DOSAR NR.2173/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant ŢÎNTARU LUCIAN, TERMEN JUDECATĂ LA 21.09.2011, ORA 9,00;

4.-DOSAR NR.2174/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant ACHIŢEI ANA, TERMEN JUDECATĂ LA 05.10.2011, ORA 9,00;


5.-DOSAR NR.2175/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant ABABEI ANDREI, TERMEN JUDECATĂ LA 12.10.2011, ORA 9,00;

6.-DOSAR NR.2176/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant CHIRIAC ION, TERMEN JUDECATĂ LA 19.10.2011, ORA 9,00;

7.-DOSAR NR.2177/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant NEAGA ION, TERMEN JUDECATĂ LA 02.11.2011, ORA 9,;

8.-DOSAR NR.2201/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant CAPĂTĂ GH., TERMEN JUDECATĂ LA 14.09.2011, ORA 9,00;

9.-DOSAR NR.2202/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant MORARU VIOREL, TERMEN JUDECATĂ LA 21.09.2011, ORA 9,00;

10.-DOSAR NR.2203/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant TUDOREANU ROMEU, TERMEN JUDECATĂ LA 21.09.2011, ORA 9,00;

11.-DOSAR NR.2204/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant CIOFU FLORIN, TERMEN JUDECATĂ LA 05.10.2011, ORA 9,00;

12.-DOSAR NR.2205/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant LUPU MIHAI, TERMEN JUDECATĂ LA 05.10.2011, ORA 9,00;

13.-DOSAR NR.2206/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant TISESCU NICU-VOLODIA, TERMEN JUDECATĂ LA 12.10.2011, ORA 9,00;

14.-DOSAR NR.2207/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant ANGHELUŢĂ BRATU COSTICĂ, TERMEN JUDECATĂ LA 10.10.2011, ORA 9,00;

15.-DOSAR NR.2208/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant COTUMBEANU VASILE-CORNELIU, TERMEN JUDECATĂ LA 19.10.2011, ORA 9,00;

16.-DOSAR NR.2209/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant TROCARU ADRIAN, TERMEN JUDECATĂ LA 19.10.2011, ORA 9,00;

17.-DOSAR NR.2210/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant ATĂNĂSOAIE GHEORGHE, TERMEN JUDECATĂ LA 19.10.2011, ORA 9,00;

18.-DOSAR NR.2211/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant BĂLĂNUCĂ MARIA, TERMEN JUDECATĂ LA 02.11.2011, ORA 9,00;

19.-DOSAR NR.2212/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant TÂNŢARU D-TRU, TERMEN JUDECATĂ LA 02.11.2011, ORA 9,00;

20.-DOSAR NR.2213/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant CRISTEA VIOREL, TERMEN JUDECATĂ LA 02.11.2011, ORA 9,00;

21.-DOSAR NR.2214/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant DAVIDESCU D-TRU, TERMEN JUDECATĂ LA 09.11.2011, ORA 9,00;

22.-DOSAR NR.2215/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant VERMAN C-TIN, TERMEN JUDECATĂ LA 09.11.2011, ORA 9,00;

23.-DOSAR NR.2216/110/2011 DISJUNS DIN D.645/110/2011, reclamant DASCĂLU GH., TERMEN JUDECATĂ LA 09.11.2011, ORA 9,00;


4. DOSAR NR.646/110/2011

LUPUŞORU MIRCEA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CROITORU JAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI : Intimat
BARNA C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MOISE C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PELIN EUGEN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
FRIGURĂ DANIEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
URSU IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TOMA VASILE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MANDRU NICOLAE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PĂDUREAN SAMOILĂ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PRICOPI GELU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BARLADEANU IONEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
PAVEL FĂNICĂ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
RAPANU IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CHIRCIU PETRU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
NEACSU IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BOCOSCA IOAN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MURARIU ROMEO - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MIHAILĂ GHE MIHAI - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
TURTURICĂ MARICEL - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
URECHE GHEORGHE - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
BALERCĂ VASILICA - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
LAZĂR C-TIN - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
CAMARAŞU DANUŢ - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MIHU RADU - PRIN SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "SCMD" BUCUREŞTI-CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT SERBAN C-TIN : Contestator
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI : Intimat

Solutie: Respinge excepţiile invocate de intimată. Ia act de renunţarea contestatorilor la judecarea capătului de cerere privind cuantumul pensiei. Cu recurs o dată cu fondul. Fixează termen la 28.09.2011 cu citarea părţilor. Pronunţată în eşdinţă publică, azi, 22.06.2011.