miercuri, 23 iunie 2010

Apel catre membrii Filialei Bacau a SCMD

A P E L
pentru finalizarea evidenţei membrilor SCMDRR Bacau
Avand in vedere solicitarea conducerii SCMD de finalizare a situatiei evidentei membrilor de sindicat( si faptul ca in data de sambata, 26.06.2010, la convocarea Consiliului reprezentantilor de la Alba-Iulia, presedintele Filialei 1 Bacau trebuie sa predea Secretariatului General, toate documentele din partida fiecarui membru) se impune din partea cadrelor militare in rezerva /retragere a Filialei Bacau, contactarea telefonica de urgenta a secretariatului Biroului Operativ al Filialei Bacau a SCMDRR(cpt.c-dor Tanase V., la tel: 0740328891), în vederea verificării existenţei următoarelor documente de evidenţă la nivelul filialei(si predarii acestora, cat mai rapid, prin orice mijloace secretariatului Filialei):
- cererea de adeziune;
- chitanta de plata a taxei de inscriere/cotizatiei care este in valoare de 120 lei, pentru anul 2010, (membrii de sindicat care au adus chitanta cu cuantumuri mai mici de 120 lei, trebuie sa depuna cat mai urgent diferenta in contul SCMD si sa predea chitanta doveditoare secretariatului Filialei);
-copia cărţii/buletinului de identitate;
-copia livretului militar (in lipsa livretului, copie după decizia de pensionare/talonul de pensie militară);
-două fotografii tip buletin.
Facem apel la membrii filialei Bacau, care nu au depus toate aceste documente, sa dam dovada de operativitate si sa nu obstructionam finalizarea centralizarii evidentei, prin intarziere/ din comoditate/alte motive.

Conducerea Filialei 1 Bacau.