vineri, 25 martie 2011

Model plangere prealabila

DOSAR PENSIE nr.

Către,
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Direcţia Financiar - Contabilă / Casa Sectorială de Pensii,
Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti

Subsemnatul cu domiciliul în Mun. , str. Cernădia, nr. judeţul tel. având calitatea de pensionar militar (posesor al unei pensii de serviciu anticipată parţială din data de 05.06.2006, cu dosarul de pensie nr. 2 conform Deciziei MApN nr. , obţinută în temeiul Legii 164/2001, art. 14, alin. 1, lit. a, pentru activitatea depusă ca militar activ în cadrul M.Ap.N.), în baza dispozițiilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

împotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 şi, subsecvent, de calculare şi percepere a cotei CASS din cuantumul pensiei aflata în plată.
Astfel, anterior aplicării prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 beneficiam de o pensie în cuantum brut de 2167 lei, din care se rețineau următoarele sume: CASS 64 de lei şi impozit venit 176 lei.
La primirea talonului de pensie aferente lunilor februarie şi martie 2011, respectiv în data de 14.03.2011 am observat că reținerile aplicate sunt următoarele: CASS 119 lei şi impozit venit 168 lei. Având în vedere cuantumul cotei CASS, este evident că procentul de 5,5 % este calculat pentru cuantumul total al pensiei şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, dupa cum se observa mai jos:
- Cuantumul brut al pensiei = 2167 lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate calculata: 2167 x 5,5% = 119 lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate: 2167 – 119 = 2048 lei
- Suma la care s-a aplicat impozitul este de 1048 lei (2048 lei – 1000 lei)
- Impozit retinut = 1048 lei x 16% = 168 lei.
- Total reţineri din pensie: 168 lei impozit + 119 lei contribuţii de sănătate = 287 lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat = 1880 lei (2167 lei – 287 lei).
Modul de calcul mai sus prezentat, este vadit eronat si incalca dispozițiile OUG 117/2010.
In conformitate cu dispozitiile art. 296 pct. 9 din Codul fiscal, asa cum a fost el modificat prin OUG nr.117/2010 – baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.
Formularea OUG nr.117/2010 este extrem de clara si dincolo de orice posibilitate de interpretare: baza lunara de calcul o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei, iar contribuția lunara se datoreaza asupra acestor venituri.
Modul de calcul corect, este urmatorul:
- Cuantumul brut al pensiei = 2167 lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate: 2167 – 740 = 1427 x 5,5% = 78 lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
2167 – 78 = 2089 lei
- Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul: 2089 – 1000 = 1089 lei
- Impozit de retinut = 1089 lei x 16% = 174 lei
- Total reţineri din pensie: 174 lei impozit + 78 lei contribuţii de sănătate = 252 lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat = 1915 lei (2167 lei – 252 lei).
Avand in vedere cele aratate mai sus, va rog sa dispuneți corectarea erorii produse in calculul cotei CASS reținute in mod necuvenit din cuantumul total al pensiei si, pe cale de consecința, sa dispuneți restituirea sumelor reținute fara titlu.
PRIN TRIMITEREA PREZENTEI NOTIFICĂRI VĂ ROG SĂ CONSIDERAŢI CĂ AM ÎNDEPLINIT PROCEDURA PREALABILĂ (premergătoare deschiderii acţiunii în faţa instanţei de judecată competente).
Va multumesc,

Data: 23.03.2011 Nume, prenume petiţionar
SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII MILITARE