sâmbătă, 12 martie 2011

Raport ec-financiar AG

Raport economico-financiar
S.C.M.D.R.R. Filiala 1 Bacau

Conform art. 74 din R.O.F. patrimoniul Sindicatului nostru se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace băneşti provenite din cotizaţii, donaţii, sponsorizari şi alte surse prevăzute de lege.
Pana la aceasta data patrimoniul filialei noastre s-a bazat numai pe cotizatiile membrilor de sindicat, cadre militare in rezerva si retragere din sistemul national de aparare (MApN, MAI, SRI) si urmasi ai unor cadre militare.
Situatia membrilor inscrisi in sindicat la sfarsitul anului 2010 si in 2011 pana la data desfasurarii adunarii generale (15 februarie), precum si a cotizatiei virate in contul SCMD este prezentata in tabelul de mai jos:


Pana la aceasta data nu au fost atrase in filiala fonduri banesti din alte surse.
Pana in prezent nu au fost identificate alte mijloace materiale (terenuri, cladiri, masini) apartinand structurilor Sistemului National de Aparare si instrainate, pentru ca filiala 1 Bacau sa faca demersurile necesare introducerii in patrimoniul sindicatului nostru.
Patrimoniul aparţinând sindicatului, conform art. 75 din ROF, a fost folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, cu scopul:
1. Achizitionarii de bunuri si materiale necesare functionarii filialei (imprimanta, hartie, cartuse imprimanta, materiale birotica etc.),
2. Decontare combustibil pentru deplasari la Alba Iulia si Bucuresti (5 masini personale),
3. Confectionare banner,
4. Confectionare coroana pentru 25 octombrie,
TOTAL 2150 lei
In afara cotizatiei, s-au mai contribuit de membrii de sindicat pentru:
5. Cumparare coroana pentru 1 Decembrie 70 lei,
6. Deplasarea la miting Bucuresti.
7. Onorariul avocatilor pentru actionarea in justitie in vederea anularii deciziilor s-a ridicat la valoarea de 22300 lei, Au actionat in justitie pana in prezent 224 persoane din filiala noastra. Intreaga suma a fost predata biroului de avocatura.
Pentru anul 2010 toate situatiile economico-financiare si toate documentele justificative au fost inaintate conducerii centrale a SCMD, pana la finele anului 2010. La filiala s-au pastrat xerocopii ale acestor documente.
La nivelul filialei noastre au mai fost gestionati banii proveniti din donatiile catre sinistratii din comuna Saucesti, sat Schineni, in urma inundatiilor din vara anului 2010, bani proveniti de la filialele Braila-700lei, Craiova-800 lei, Constanta-1500 lei si Bacau-660 lei. In total au fost colectati 3660 lei, care s-au inpartit la un numar de 8 familii, in doua transe, pe baza de procese verbale. Familiile respective au fost selectate dintr-un numar mai mare, pe baza unui studiu in teren efectuat de 3 colegi de-ai nostri, pe criteriile “gradul de afectare a locuintei, numar de copii, lipsa veniturilor”. La aceasta selectie si repartitie a banilor a contribuit si un consilier local din cadrul Primariei Saucesti.

Masuri organizatorice pe linie economico-financiara:
In vederea organizarii activitatii economico-financiare a sindicatului, prin compartimentul de specialitate din cadrul SCMD, conform art. 85 din ROF, au fost trasate sarcini ce trebuie puse cat mai urgent in practica pentru a asigura transparenta si corectitudine la nivelul intregului sindicat, astfel:
1. Pentru derularea operaţiunilor bancare, fiecare filială va fi împuternicită de către Comitetul Director să deschidă un cont bancar şi să numească un administrator de cont, cu următoarele atribuţii in principal:
a) Sa întocmeasca documentele privind încasarea cotizaţiei, depunerile în contul curent, ridicările de numerar,
b) Sa participe la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru filiala noastra, si sa comunice datele contabilului sef al SCMD pentru intocmirea bugetului la nivel sindicat.
c) Sa întocmeasca şi sa transmita Comitetului Director situaţiile şi documentele privind execuţia bugetară trimestrială, semestrială şi anuală a contului filialei noastre, cu aprobarea preşedintelui de filiala,
d) Sa răspunda de organizarea evidenţei contabile a patrimoniului şi gestiunii economico – financiare a filialei noastre, sa urmăreasca şi sa asigure integritatea bunurilor aflate în patrimoniul nostru.
2. Administratorul de cont va face demersurile necesare pentru obtinerea fondurilor necesare de la SCMD, in procentul stabilit de 20%, pentru anii 2010 si 2011, pana in prezent. Suma care trebuie virata in contul filialei este de 5564 lei. La aceasta suma se adauga si banii pentru reprezentarea in justitie care se ridica la circa 11200 lei. Aceste sume reprezinta 49% din totalul cotizatiei depuse de membrii filialei noastre.
3. Sumele provenite din donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege se vor lua în evidenţa centrală a SCMD şi se vor direcţiona către filiala noasta, atunci cand va fi cazul. Daca aveti posibilitatea de a identifica si atrage alte surse de venituri, donatii, sponsorizari, etc. nu ezitati sa faceti acest lucru si sa informati conducerea filialei pentru fiecare caz in parte.
4. La nivelul filialei se vor intocmi registre de evidenta, pentru evidentierea rulajelor si pentru evidentierea patrimoniului, cat si dosare cu documente justificative privind intrarile si iesirile din patrimoniu.
5. Orice cheltuiala se va face cu documente justificative, numai cu aprobarea presedintelui de filiala. Cheltuiala trebuie sa fie justificata si oportuna.
6. Fiecare membru de sindicat (actual si nou inscris) isi va plati cotizatia in contul SCMD, separat. Trebuie evitat sa platim pe grupuri pentru a nu produce confuzii si dezordine in gestionarea fondurilor atat la nivel central, cat si la nivel local.
7. In scurt timp, dupa deschiderea contului filialei noastre, va trebui sa regularizam situatia platilor in contul SCMD astfel:
i. Persoane care au platit cotizatie peste nivelul stabilit,
ii. Persoane care au depus bani pentru reprezentarea in justitie in contul sindicatului (sunt 4-5 astfel de cazuri),
iii. Luarea sau scoaterea din evidenta a celor transferati.
8. Pentru atragerea unor surse de finantare, in cel mai scurt timp, trebuie sa ne documentam si sa actionam pentru virarea unui procent de 2% din impozitul anual pe venit datorat de persoanele care au realizat venituri din salarii si asimilate acestora in anul 2010 si care vor depune fisele fiscale la administratiile financiare, conform Codului Fiscal, art. 57 (4)–(6) si art. 84 (2)-(4). Pentru asemenea situatii vom instrui contribuabilii respectivi ca in Declaratiile 200 si 230 pe care trebuie sa le depuna la Administratiile Finantelor Publice sa treaca datele noastre, ale SCMD. Aceast lucru este legal intrucat sindicatul nostru este entitate non profit. Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai 2011. Daca nu folosim aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.
9. Pentru recuperarea patrimoniului apartinand Armatei, SRI, MAI, se impune sa actionam toti membrii de sindicat, in special cei care au lucrat in domenii unde exista astfel de informatii sau au tangenta cu acestea (Prefectura, Primarie, Cadastru, SRI, MAI).

Propuneri pentru SCMD
Avand in vedere ca bugetul filialei pentru anul 2011 este estimat la circa 11000 lei, reprezentand:
- cheltuieli administrative 2000 lei,
- dotari cu materiale pentru manifestatii publice 1000 lei,
- decontare combustibil pentru deplasari 5500 lei,
- comemorari, depuneri de coroane 500 lei,
- indemnizatii pentru unii membri din BO 2000 lei,
si datorita faptului ca reprezentarea in justitie se face la nivel local, propunem ca viramentul in contul filialei noastre (si a celorlalte filiale cu finantare proprie a actiunilor in justitie) sa se faca in proportie diferita fata de 2010. Pe baza bugetului care va fi necesar conducerii centrale a SCMD sa fie stabilit acest procent intre 60-80 %, iar pentru actiunile in justitie la nivel central banii sa fie retrasi din conturile filialelor proportional cu numarul membrilor care vor actiona in justitie.

Administrator de cont,
Cpt. Cdor. ® Ion Ibanescu